آیا با اضافه شدن بازی و نرم افزار گوشی به سایت موافقید؟
(76.47%) 13
بله
(23.52%) 4
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 17