آیا با اضافه شدن بازی و نرم افزار گوشی به سایت موافقید؟
(64.28%) 27
بله
(35.71%) 15
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 42