آیا با اضافه شدن بازی و نرم افزار گوشی به سایت موافقید؟
(60.78%) 31
بله
(39.21%) 20
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 51